Klantenservice

Informatie over onze dienstverlening

Klachten

Natuurlijk doen wij er altijd alles aan u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag.

Neem eerst contact op met AFÉL, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen.

 

Nog geen oplossing?

Komen wij er niet samen tot een oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan:

Finanieel Fit Groep
Van Dedemstraat 198
4611 BE Bergen op Zoom

Uw klacht mag u ook per email verzenden. Het e-mailadres is info@financieelfit.nl

U ontvangt dan direct een ontvangstbevestiging en zij zullen uw klacht verder in behandeling nemen. Vervolgens informeren zij u zo snel mogelijk schriftelijk inzake het besluit. Indien dit de behandeling bevordert, informeren zij u telefonisch. Uw klacht zal ook worden geregistreerd.

Nog steeds geen oplossing?

Indien u het niet eens bent met het door hen genomen besluit, of uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u zich binnen 3 maanden nadat zij u op de hoogte hebben gebracht van het besluit wenden tot:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
T 070-333 89 99
E consumenten@kifid.nl

www.kifid.nl

Ons aansluitnummer is 300.012147.

Voor welk doel zoekt u een financiering?

bedrijfs
wagen
aanhang
wagen
motor
caravan
camper
extra geld
verzekeringen