FAQ

Antwoord op veel gestelde vragen.

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering wenst de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de schade die je als bedrijf of als vertegenwoordiger van je bedrijf veroorzaakt. Of een product wat jij hebt geleverd waardoor schade ontstaat. De dekking is net zoiets als een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren n (AVP), maar dan voor je bedrijf.

Allebei zijn het aanvullingen op uw autoverzekering. Een ongevallen-inzittendenverzekering (OVI) keert uit op vooraf afgesproken bedragen. Wordt iemand invalide of komt te overlijden dan wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Bij een schade-inzittendenverzekering (SVI) wordt de daadwerkelijk geleden schade vergoed tot een maximaal plafond van 1 miljoen euro. Dit kan bestaan uit materiële en letselschade. (Alleen schade welke niet is gedekt op een andere verzekering)

Een SVI geeft dus een veel ruime dekking.

Voor welk doel zoekt u een financiering?

bedrijfs
wagen
aanhang
wagen
motor
caravan
camper
extra geld
verzekeringen